Často kladené dotazy

Nerozumím údaji “výška lemu”.

Výškou lemu se rozumí výška okraje bazénu, který vyčnívá nad dlažbu, na kterou má být namontováno kolejiště.

Mám okolo bazénu betonové dlaždice z vymývaného betonu 40x60x4cm, položené v písku – bude to stačit, aby zastřešení neuletělo?

Zastřešení je technicky možné přišroubovat do čehokoli, tedy i do dlažby, která je uložená do písku nebo štěrku. Hrozí však tato rizika:
1. zastřešení může při větším větru skutečně i “odlétnout”
2. dlaždice se mohou posunout například při zatížení krytu sněhem, tím se změní rozteč kolejí, což následně zapříčiní nepojízdnost segmentů
3. dlažba v písku většinou není uložena v rovině a kolejiště se pak při montáži musí podkládat, což je velmi neestetické

Je možné zastřešení upravit na délku? Mám přesah pro koleje pouze 180cm.

Ano. Délku zastřešení je možné upravit dle vašich potřeb. Cenu za úpravu jednoho segmentu právě u Vašeho rozměru zastřešení se dozvíte v našem online kalkulátoru. Některé úpravy provádíme zdarma. Na případném řešení úprav je lepší dohodnout se s našim technikem přímo u Vás na místě stavby. V praxi se totiž často stává, že některé původně zamýšlené úpravy nakonec vůbec nejsou potřeba nebo je možné situaci na místě řešit jiným vhodnějším způsobem.

Jsou v nabídce různé kvality použitých materiálů? Nechceme luxus ani nejlevnější variantu.

S trochou nadsázky lze charakteristiku našeho výrobku připodobnit k přístupu výroby „Škodovky“: „Kvalitní výrobek za dobrou cenu.“ V žádném případě se nejedná o nejlevnější variantu ani o nevyužitelný luxus, který vám nic nepřinese. A v žádném případě se nejedná o poškozený, opravovaný nebo podřadný výrobek. Materiály i výrobek jsou nové a jsou v takovém množství a kvalitě, aby vám co nejdéle a nejlépe sloužily.
Například kolejiště, které nabízíme, je bezpečné a velmi praktické. Na trhu v ČR podobný výrobek nezakoupíte. Také termodesky 10/4 u jiných výrobců prakticky neexistují nebo jsou dodávány za patřičný příplatek.
Cena našeho výrobku je stanovena záměrně na nižší úrovni. Mohli bychom požadovat mnohonásobně více. Neděláme to z toho důvodu, že chceme výrobek jednoduše a rychle uvést na trh. Akce a slevy jsou však dočasné. Cenu výrobku budeme v letošním roce postupně zvedat spolu s narůstající výrobou.

Proč je potřebný podklad pro kolejiště (betonový pás s dlažbou) větší než je rozměr kolejiště? Jaká je nejvhodnější šíře podkladu kolem bazénu?

Zastřešení je technicky možné přišroubovat do čehokoli, tedy i do dlažby, která je uložená do písku nebo štěrku. Hrozí však tato rizika :
1. Kolejiště se do podkladu kotví šrouby a hmoždinkami. Vrtá se otvor ve vzdálenosti 3 cm od hrany kolejiště. Pokud je hrana podkladu (betonového pásu) příliš blízko k vrtanému otvoru, může dojít v místě vrtání k prasknutí dlažby, nebo dokonce k odštípnutí hrany podkladu.
2. Dále je vždy lepší nechat si trochu prostoru na možné „usazení“ kolejiště. Pokud totiž osa bazénu není na obě strany souběžná s hranou betonového podkladu, montáž zastřešení tyto optické nedostatky a nerovnosti „prozradí“. Přesná osa bazénu je však mnohdy nezměřitelná a vzhledem k ose zastřešení a hranám ostatních staveb kolem bazénu, je dost složité šíři podkladu pro kolejiště s přesností jednoho centimetru připravit. Bohužel ve stavebnictví je tento problém „věčný“ a je lépe s ním počítat.
3. Kolem bazénu obecně doporučujeme „chodníček“ v šíři 60 cm a větší. Je to z důvodů bezpečnosti chůze a bezpečnosti pohybu skotačících dětí. Chápeme však, že ne vždy je tento chodník vhodný či možný.
4. Proto nejmenší přesný podklad pro kolejiště by měl být vždy minimálně o 5 cm větší, než je rozměr kolejiště. Dlažba musí být na tento podklad přilepena v celé své ploše bez dutých míst.

Dobrý den, zaujaly mne kvalitně zpracované webové stránky, podrobné informace a rady. Mám letitý plastový bazen s malým prostorem na prodloužení vzhledem k plotu za bazénem, v době stavby (15 let) se kryty příliš nezvažovaly, proto takto nevhodné umístění. Je možno řešit zakrytí kratšími segmenty a větším počtem? Prosím o sdělení možností a přibližnou kalkulaci ceny zakrytí.

Délka segmentu je technicky omezena na 0,5m. Častým řešením jsou segmenty cca po jednom metru, neboť jsou konstrukčně bezodpadové a vzhledem k nákladům efektivní. Obecná cena za úpravu segmentu se nyní pohybuje cca kolem 3.000,- Kč za jeden kus (přesná kalkulace zde). Konečnou cenu však doporučujeme stanovit po konzultaci s technikem přímo u Vás na místě stavby. Nezřídka bývá nižší. Návštěvu technika můžete domluvit například zde.

Jaké jsou případné předpokládané náklady na údržbu zastřešení (cena mazadel a podobně)?

Náklady na údržbu zastřešení jsou minimální. Jediné co je nutné udělat je čistit kolejiště od listí, trávy, pylu a dalších nečistot. Protože míra znečištění je různá (záleží na prostředí zahrady, výšce a druhu porostu kolem bazénu apod.) je různé i časové rozmezí, které je na údržbu zastřešení potřebné. Zpravidla však stačí jednou nebo dvakrát za rok (na jaře při odzimování bazénu a jednou v průběhu sezóny) opláchnout zastřešení čistou vodou a důkladně vystříkat kolejiště proudem vody. Více znečištěná místa lze umýt nejdříve mýdlovou vodou nebo vodou s běžným saponátem (např. kapkou jaru) a poté konstrukci důkladně opláchnout čistou vodou. Celé to trvá v průměru jednu hodinu.
Mazadla na kolejiště není potřeba používat. Ložiska koleček jsou oboustranně zapouzdřena a opatřena mazací hmotou (vazelínou) již z výroby. Povrch pojezdových koleček je plastový a částečně tak samomazný.
Čas od času (jednou ročně) je dobré namazat závity šroubů, které jsou umístěny v odnímatelném čele, běžným mazadlem (vazelínou). Šrouby pak jdou snáze vytočit. Ostatní prvky zastřešení je nutné udržovat v čistotě.

Mám bazén se zaoblenými rohy. Bohužel prostor pro odsunutí posledního segmentu není téměř žádný. Pro koupání pod střechou bych proto preferoval odnímatelné čelo. Není ale manipulace s čelem moc komplikovaná?

Manipulace s čelem není složitá . Čelo je na třech nebo pěti místech (podle velikosti čela) upevněno šroubem s plastovou hlavou pro snadné ruční odšroubování. Čelo pak umístíte stranou například za bazén (druhý konec zastřešení).
Odnímání předního čela lze vyrobit i tak, že místo šroubů umístěných zboku se použijí malé zastrkávací trny umístněné z horní části čela. Trny jsou však malé (3x2cm) a z bezpečnostních důvodů, aby je například děti nemohli vytáhnout a strčit do pusy, nebo aby nedošlo k pohození na podlahu kolem bazénu a následnému zranění, jsme od používání trnů ve výrobě odstoupili. Pokud toto riziko u vás nehrozí je možné požádat výrobu o trny do čela. Trny jsou pro manipulaci s čelem rychlejší o pár sekund.
Dále je možné požádat výrobu o úpravu, tzv. odklápěcí čelo.
Odnímání čela je nejlevnější řešení, proto se využívá nejčastěji. Není však jediným technickým řešením.
Existuje ještě možnost odklápěcího čela. Čelo je zhruba ve výšce 40 až 50 cm rozděleno a na pantech (závěsech) je možné spodní část čela vyklopit nahoru a zaaretovat (zabezpečit). Toto řešení má však nevýhodu a to tu, že bazén nemůže mít bazénový žebřík, který vyčnívá nad bazén o výšku větší než je odklopené čelo. Jinak se čelem přes tento žebřík nepřejede. Výroba odklápěcího čela je za příplatek. Ideální technické řešení přímo pro vás vždy nejlépe zhodnotí náš technik po obhlídce přímo u vás na místě montáže. Návštěvu lze domluvit například na naší hotline, nebo pomocí kontaktního formuláře.

V současnosti je kolem bazénu betonová deska s dlažbou, uvažuji však o pokládce pískovcových dlaždic s přesahem (nosem) nad hladinu. Je v tom pro zastřešení nějaký problém?

Kolejiště nelze připevnit na popisovanou dlažbu, protože je tvarovaná (profilovaná) a netvoří rovný povrch, který je pro kolejiště potřebný. Pískovcové dlaždice je nejlépe položit tak, aby výška rantlu (lemu) mezi dlažbou a podkladem pro umístění kolejiště byla co nejmenší. Standardní přejezdová výška čela je 10 cm . Na požádání je ji možné vyrobit nižší i vyšší, ale výška spodní hrany čela je vždy závislá právě na výšce hrany (lemu) kolem bazénu. V této věci bude nejefektivnější se domluvit přímo s technikem, který k vám před výrobou přijede zastřešení zaměřit. Obecně musí být dlaždice pevně spojeny (přilepeny) k betonovému podkladu. Povrch v místě kolejiště musí být rovný nejlépe s přesností +/-2mm na 1m délky. Dá to dlaždičovi práci ale vyplatí se to.

Ve vašem popisu technologie jsem nenašel jakou používáte povrchovou úpravu konstrukce a jaká je její životnost a jaká je životnost plastů. Dále jsem nenašel záruční dobu.

Povrchová úprava konstrukce je klasická, tedy tzv. eloxováním. Profily se ponoří do vany s kyselinou a za pomoci elektrolýzy (anody a katody) se uměle z povrchu materiálu odebere malá vrstva hliníku. Dále během procesu povrch zhrubne a vytvoří se na něm slabá vrstva oxidace (kysličníku). Tento materiál je tvrdý a odolný vůči povětrnostním podmínkám. Odolává navíc i působení dalších kyselin nebo solí.
Hliník má životnost prakticky neomezenou. Životnost plastů je srovnatelná se životností bazénu tedy 20 až 30 let.
Záruka vychází ze zákona a nyní je poskytována v rozsahu 2 let.
Výrobce polykarbonátových desek poskytuje záruku 10 let. V naší praxi více jak 30-ti let, jsme polykarbonátové desky reklamovali pouze dvakrát. V obou případech byly desky výrobcem nahrazeny.

Prosím o zaslání vašich platebních podmínek a předpokládané doby dodání.

Požadujeme zálohu ve výši 50% ceny při objednání zastřešení. Po obdržení platby k vám přijede odpovědný pracovník firmy Zastřešení bazénů POOLOR, zaměří výrobní velikost zastřešení, prohlédne detaily bazénu pro správnou montáž zastřešení, poradí Vám eventuelní změny a ideální řešení a samozřejmě stvrdí s Vámi smlouvu. V případě, že si dodávku od nás v tuto chvíli rozmyslíte a výrobek nebudete chtít, nic se neděje, odpovědný pracovník firmy odjede a peníze Vám budou vráceny.
Pokud se s odpovědným pracovníkem domluvíte a dojde k uzavření smlouvy, termín dodání je zpravidla 14 dnů od zaměření. Záleží však na konkrétních podmínkách. Některé velikosti zastřešení je možné vyrobit i v kratším termínu, některé bohužel ne.
Zbývajících 50% ceny zastřešení požadujeme od zákazníka až při jeho dodání nebo montáži na předem dohodnutém místě.

Je možné si Vaše výrobky prohlédnout někde v Praze nebo okolí? Případně si s nějakým zákazníkem pohovořit o jeho zkušenostech s provozem?

Ano a nejen v Praze. Podle Vašeho bydliště Vám doporučí technik návštěvu přímo u některého našeho zákazníka, který bude s prohlídkou souhlasit. Případně Vám umožníme návštěvu u nás ve výrobě, kde máme vzorky.

Chtěl bych si sám postavit bazén a zastřešení svépomocí. Psal jsem několika dodavatelům hliníkových profilů, ale bez odpovědi. Všichni asi dodávají materiál jen výrobcům. Koncový odběratel jim za to nestojí.

Dodavatelé hliníkových profilů prodávají profily v takzvaném volném prodeji a jedná se o běžně na trhu rozšířené základní tvary jeklů. Pro výrobu zastřešení se však používají takzvané výkresové profily. Jejich výroba je mnohonásobně nákladnější a lisovnám se nevyplatí distribuovat tak malé množství do volného prodeje. Proto se na trhu nedají koupit. Prodejem systémových profilů pro zastřešení bazénů se v České Republice a na Slovensku zabývá pouze firma POOLOR.

Dobrý den, díval jsem se, že máte profily k svépomocné výrobě zastřešení, kolik to stojí?

Pokud nám zašlete rozměry vašeho bazénu, navrhneme vám velikost zastřešení i s cenou materiálu. Další informace naleznete na stránce postav si sám.

Rád bych koupil originální profily na výrobu zastřešení ,ale nejsem si jistý ,jak to půjde naohýbat. Železo jde bez problému, ale hliník se musí nahřívat?

Ohýbání – stáčení profilů – pro účely zastřešení bazénů se nemusí nahřívat. Pokud máte stáčečku na železo, jistě vám půjde stočit i hliník. Je však více náchylný na deformace. Je nutné mít upravené rolny na tvar profilu, eventuelně musíte profily při deformaci například vyztužit.

Cena továrního provedení zakrytí bazénu je poměrně vysoká. Proč není více zkušeností od kutilů, kteří si zastřešení bazénu realizovali sami? V čem je háček?

Myslíme si, že to je v tom, že výroba zastřešení je poměrně náročná na zkušenosti práce s materiálem. Jelikož „zedníkem“ – a to teď nechceme nikoho urážet – je skoro každý z nás, praxi např. se stáčením hliníkových profilů si prostě každý musí u stáčečky odstát. Někomu to jde rychleji, jinému méně. Každopádně zručný zámečník se stáčečkou se nemá čeho obávat.

Co mám dělat, když nemám mašinu na ohýbání profilů, nedalo by se to nějak ohnout? S ostatním bych si asi poradil.

Určitě nějakým způsobem ohnutí přes ohýbací matrici, vyrobenou například ze dřeva, by to bylo schůdné. Musíte však počítat s tím, že deformace nebudou rovnoměrné a výsledek bude ochuzen o estetický dojem. Doporučil bych raději domluvu s technickým oddělením výroby Poolor na předstočení. Oblouky budete mít rovnoměrně zakružené a ušetří Vám to spoustu času a námahy. Cena není vysoká, odvíjí se od počtu profilů. Po zakružení nosných profilů Vám zbývají pouze běžné zámečnické operace jako řezání, vrtání a montáž.

Četl jsem na internetu, že někdo koupil větší skleník a dal jej do kolejnic a měl zastřešení?

Nevím, vše je možné. Pokud je bazén dostatečně malý a není potřeba teleskopických segmentů zasouvajících se do sebe, bude výrobek jistě levnější. Pevné zasklení lze s technikem výroby Poolor také projednat. Naše mateřská společnost má bohaté zkušenosti se zastřešením průmyslových hal. Za poptání nic nedáte.

Realizoval již někdo z vašich profilů zastřešení? Jde mi o to, abych nevymýšlel vymyšlené?

Myslím, že vymýšlet nic nemusíte. Zastřešení POOLOR pro svépomocnou výrobu není určeno týmu vývojářů. Je připraveno pro šikovné zámečníky a domácí kutily s vybavenou dílnou a se zápalem něco vlastního si postavit – “I do it my way”. Součástí dodávky je dostatečná výrobní dokumentace.

Nebojíte se, že když je to tak jednoduché na výrobu, že může někdo vaše tovární řešení okouknout a provedení sprostě okopírovat?

Samozřejmě. Sázíme však na to, že s konkurencí je lepší spolupracovat. I s tou budoucí. S plagiátorstvím našich patentů jsme se již setkali a pro druhou stranu to nedopadlo dobře.

Jak je to řešeno s pojezdem, kolejnicemi, aretacemi?

Veškeré tyto prvky jsou v ceně. Více se dozvíte zde – Co byste měli vědět…

Proč bych si měl koupit zastřešení POOLOR?

Pro tři důležité rozdíly oproti ostatním výrobkům.

Dobrá cena, skoro nejlevnější na trhu.
Vysoká bezpečnost kolejiště. Bezpečnost je vysoko nad průměrem trhu.
Termické zasklení 10/4 a další prvky které naleznete zde – Co byste měli vědět…

Co když se mi to nepovede svépomocí vyrobit?

Součástí dodávky je výrobní dokumentace – fotodokumentace. Nemusíte se ale bát složitých technických výkresů. Pokud by Vám to nestačilo, k dispozici máte také telefon po celý den. Pokud by Vám ani toto nestačilo, uděláte si výlet do jižních Čech a přijedete se prostě podívat, jak se co konkrétně dělá. A pokud by se přesto něco nepovedlo a Vaše ego by mohlo trpět. Po dohodě přijedeme nepovedenou věc opravit. Přesto věříme v národ kutilů.

Když se mi zastřešení doma povede, mohl bych si tím například i přivydělat? Jsem zámečník.

Jistě, můžete se stát členem našeho týmu. Můžete pak obsluhovat zákazníky, prodávat, realizovat dodávky, montovat a pod. Pokud máte o spolupráci s námi zájem, kontaktujte nás.

Hledám dodavatele se vším všudy. Děláte to také s montáží na klíč?

Ano. Náš tým se zabývá kompletní dodávkou, i na klíč. Ceny a další podrobnosti naleznete na přehledu výrobků.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít