Obchodní podmínky

při nákupu bazénového zastřešení od firmy Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o.
 1. Na základě poptávky ze strany zákazníka, která může být učiněna osobně, telefonicky, e-mailem, popř. písemně, kontaktuje výrobce zákazníka a po obdržení základních údajů k bazénovému zastřešení zašle výrobce zákazníkovi nabídku obsahující identifikaci smluvních stran, technickou specifikaci bazénového zastřešení a cenový návrh.
 2. Po předběžném odsouhlasení nabídky ze strany zákazníka, popř. dohodě na technické a cenové nabídce ze strany výrobce navštíví na základě žádosti zákazníka zástupce výrobce osobně místo montáže bazénového zastřešení a přímo na místě samém zkontroluje stavební připravenost místa k montáži včetně správnosti naměřených rozměrů pro bazénové zastřešení. Náklady na návštěvu zástupce výrobce na místě samém jsou součástí sjednané ceny díla, popř. ceny dodaného bazénového zastřešení.
 3. Při návštěvě na místě samém se v případě dohody obou smluvních stran na smluvních podmínkách sepíše a podepíše smlouva o dílo na dodání a montáž bazénového zastřešení, popř. zákazník potvrdí závaznou objednávku na dodávku bazénového zastřešení.
 4. Po uzavření smlouvy o dílo nebo potvrzení objednávky ze strany zákazníka uhradí zákazník do 7 dnů 50 % ceny dle smlouvy o dílo nebo potvrzené objednávky. Od uhrazení platby běží termín pro dodání, který může být 2 – 5 týdnů v závislosti na typu bazénového zastřešení a sezóně. Zbylých 50 % uhradí zákazník v hotovosti v den provedení montáže bazénového zastřešení nebo v den, kdy mu bude bazénové zastřešení bez montáže dodáno.
 5. Dodavatel je povinen odběrateli oznámit termín dodání výrobku písemně, a to nejpozději do 2 týdnů před uplynutím dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky. Pokud odběratel neprojeví součinnost a odmítne termín dodání, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli písemně (e-mail) a dodavatel je povinen oznámit odběrateli náhradní termín dodání bez ohledu na lhůtu dodání výrobku dle smlouvy o dílo.
 6. V případě prodlevy nebo nedodržení termínu dodání výrobku ze strany dodavatele v rámci mimořádných událostí (nesoučinnost odběratele, výpadek elektrické energie, povětrnostní podmínky nevhodné pro dopravu a montáž, ekologická havárie, živelné pohromy), je dodavatel povinen oznámit tuto skutečnost odběrateli neprodleně v den zjištění překážky dodání výrobku a vyhrazuje si právo na změnu termínu dodání výrobku, nejpozději však do 14 dnů po řádném termínu dodání výrobku.
 7. Součástí sjednaných smluvních podmínek v rámci smlouvy o dílo nebo oboustranně potvrzené objednávky jsou pokyny k použití výrobku, které upřesňují povinnosti zákazníka, které musí být plněny při používání bazénového zastřešení tak, aby byla zachována jeho dlouhodobá funkčnost.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat například pomocí našeho kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím jiných kontaktních kanálů.

Záruční podmínky

 1. Na zakoupené zastřešení poskytuje dodavatel záruku v době trvání 24 měsíců od data prodeje (vyznačeno na dodacím listě v den předání a převzetí výrobku).
 2. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé vadou materiálu a na závady vzniklé vlivem vadné montáže ve výrobě po dobu trvání záruční lhůty.
 3. Nárok na záruční opravu může být uplatňován pouze v případě, že nedošlo ze strany objednatele k jakémukoli neodbornému zásahu do zastřešení, či neodborné a nedostatečné údržbě.
 4. Nárok na záruku zaniká, jestliže se zastřešení používá v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno, nebo k poškození nebo nadměrnému opotřebení zastřešení došlo vinou nedostatečné či nesprávné údržby.
 5. V případě, že si výrobek montuje odběratel sám se záruka na výrobek nevztahuje ( na závady způsobené samotnou montáží výrobku odběratelem, provozem po nesprávně namontovaném kolejišti, netěsnosti mezi jednotlivými segmenty zastřešení nebo na znečištěné kolejnice).
 6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnými pohromami a dále na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím apod. Pro tyto případy je doporučeno aby si vlastník zastřešení pojistil.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony a nařízeními Evropské unie (nařízení 2016/679 – GDPR) a České republiky (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Zákazník odesláním osobních údajů na server souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího na základě vztahu zákazník a dodavatel čistě z povahy obchodní činnosti, a to i po úspěšném splnění kupní smlouvy včetně doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zákon o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít