Šíře bazénu
Šíře bazénu se měří v jeho nejširším místě včetně případných výčnělků.
Bazén je nutné měřit včetně jeho případné horní hrany.
U celobetonového bazénu se měří vnitřní rozměr (betonových stěn).
V případě složitějšího tvaru bazénu si vypomozte vhodným optickým prodloužením např. latí, prknem, násadou od koštěte apod.
Délka bazénu
Délka bazénu se měří v jeho nejdelším místě včetně případných výčnělků.
Bazén je nutné měřit včetně jeho případné horní hrany.
U celobetonového bazénu se měří vnitřní rozměr (betonových stěn).
V případě složitějšího tvaru bazénu si vypomozte vhodným optickým prodloužením např. latí, prknem, násadou od koštěte apod.
Šířka zpevněné plochy
Zpevněnou plochou se rozumí plocha, na kterou je možné přišroubovat kolejiště pro zastřešení.
Měří se od hrany bazénu po obou stranách. Pokud je na jedné straně plocha menší a na druhé straně větší, udejte nám ten menší rozměr.
Pod okrasnou dlažbou kolem bazénu, je nutné dobře umístit betonový základ pro upevnění kolejí, přesné informace naleznete v sekci STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST.
Šířka hrany bazénu
Některé bazény mohou mít hranu vytvořenou z dlažby nebo kamene. S největší pravděpodobností vznikne potřeba umístit koleje až za jeho širší hranu. Měřte tedy šířku zpevněné plochy až za ní.
Prodloužení segmentu (zastřešení)
Nelze současně zvětšovat a změnšovat jeden model.
Stavební připravenost
Stavební připravenost: Objednatel zajistí vhodnost a přístupnost místa pro provedení dodávky (díla, montáže) včetně jeho stavební přípravy. Pro montáž zastřešení je potřeba vhodným způsobem připravit podklad pro kolejiště. Podkladem pro kolejiště se rozumí prostor (betonový pás, dlažba apod.), na který se bude kolejiště upevňovat.

Rovinatost podkladu: Podklad (dlažbu) pod pojezdové kolejnice zastřešení je nejlépe zvolit tak, aby při položení kolejnic byla dodržena maximální odchylka rovinatosti zejména v místě kolejnic. V případě nedodržení rovinatosti by mohlo dojít k omezení funkčnosti pojezdu jednotlivých segmentů zastřešení. Tolerance rovinatosti podkladu pod pojezdové kolejnice musí být maximálně +/- 2 mm na 1 m dráhy v podélném směru a maximální výškový rozdíl protilehlé dvojice drah (v příčném řezu bazénem) nesmí být větší než 10 mm. V případě, že tyto tolerance nebudou dodrženy, bude kolejnice při montáži vypodložena, což má vliv na estetický dojem z výrobku.

Pevnost podkladu: Pro každé jednotlivé kolejiště je nutné připravit pevný soudržný podklad (beton minimálně B 20, dlažba apod.) umožňující stabilní uchycení pevných prvků zastřešení (kolejiště). Pokud horní povrch podkladu tvoří dlažba (zámková, betonová, keramická, kamenná apod.), musí být tato pevně a celoplošně přilepena k betonovému základu.

Rozměr podkladu: Každé kolejiště musí mít připravený podklad, který bude v rozměru kolejiště (výkres kóta F) + minimálně 50 mm na každou jeho stranu.Umístění rozvodůJakékoli rozvody v prostoru pro umístění kolejiště zastřešení bazénu (el.proud, voda, odpady, apod.) musí být vedeny nejméně 200 mm pod povrchem podkladu, aby nemohlo dojít k jejich poškození (navrtání) při montáži zastřešení. Vyústění nebo kontrolní vstupy do těchto rozvodů nesmí být v prostoru pro umístění kolejiště.

Výška hrany (lemu) bazénu: Výška hrany bazénu, která se měří od podkladu (místo pro umístění pojezdových kolejnic) k horní hraně bazénu, nesmí překročit limitní hodnotu stanovenou výrobcem. Ćím vyšší je lem bazénu, tím větší musí být vzdálenost kolejiště od této hrany.

Výška lemu
Hranou bazénu se rozumí horní okraj, kterým je bazén ukončen.
Výška hrany bazénu se měří od zpevněné plochy, kde bude umístněno kolejiště.
Pozor na skimmer, který někdy vyčnívá ještě nad tuto hranu a je umístněn do prostoru kolejiště. V tomto případě změřte výšku skimmeru.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte naši TECHNICKOU POMOC.
Přiložte fotografii bazénu
Přiložená fotografie nám umožní lépe připravit kalkulaci, navrhnout jednodušší, případně levnější, řešení.
Vnitřní šířka A
Šířka A udává vnitřní šířku(vzdálenost,rozteč) mezi levým a pravým kolejištěm.
Při výběru velikosti zastřešení je potřebné vzít v úvahu o kolik vyčnívá hrana bazénu nad úroveň kolejiště.
Ověřte si jak daleko od sebe budou vnitřní hrany vašich budoucích kolejnic.
Vnější šířka B
Šířka B udává vzdálenost mezi venkovním okrajem levého a pravého kolejiště.
Ověřte si jak daleko od sebe budou vnější hrany vašich budoucích kolejnic.
Délka C
Délka C udává maximální vnější (venkovní) délku zastřešení.
Podle toho, jak je dlouhý bazén, lze zvolit délku (velikost) zastřešení, respektive počet segmentů.
Délka zastřešení C by měla být vždy o něco větší než délka bazénu.
Výška D
Výška D udává vnější výšku nejvyššího segmentu. S dalším segmentem se výška snižuje o cca 7 cm. Pokud by Vám výška nevyhovovala, konstrukci je možné libovolně zvýšit.
NOVINKA: Termické zasklení segmentů tloušťkou 10mm s více vzduchovými komorami
TERMICKÉ PROSKLENÍ 10/4 VÍCEKOMOROVÉ S UV OCHRANOU
Úplnou novinkou na trhu je dutinkový polykarbonát čtyřstěnný, tloušťky 10mm. Tento polykarbonát zvyšuje tuhost, pevnost a odolnost konstrukce při vlastní manipulaci, poryvech větru nebo návalech sněhu.

Navíc čtyři vrstvy zasklení s prostupem tepla U = 2,7 W/m2K mají vyšší izolační vlastnosti. V kombinaci s nižší výškou konstrukce, menším vnitřním prostorem a menší ochlazovanou plochou, tak zastřešení udržuje vyšší teplotu vody i vzduchu pod krytem, snižuje spotřebu energie atd.

Výplň je opatřena účinnou vrstvou UV ochrany (UV filtrem), který chrání jak vlastní polykarbonátovou výplň, tak snižuje účinky UV záření na bazénovou vodu. Snižuje rozklad chlóru, napomáhá k menší spotřebě bazénové chemie a ušetří peníze i Vaše zdraví.

Termické zasklení čel
TERMICKÉ PROSKLENÍ 10/4 VÍCEKOMOROVÉ S UV OCHRANOU Úplnou novinkou na trhu je dutinkový polykarbonát čtyřstěnný, tloušťky 10mm. Tento polykarbonát zvyšuje tuhost, pevnost a odolnost konstrukce při vlastní manipulaci, poryvech větru nebo návalech sněhu.
Navíc čtyři vrstvy zasklení s prostupem tepla U = 2,7 W/m2K mají vyšší izolační vlastnosti. V kombinaci s nižší výškou konstrukce, menším vnitřním prostorem a menší ochlazovanou plochou, tak zastřešení udržuje vyšší teplotu vody i vzduchu pod krytem, snižuje spotřebu energie atd.
Výplň je opatřena účinnou vrstvou UV ochrany (UV filtrem), který chrání jak vlastní polykarbonátovou výplň, tak snižuje účinky UV záření na bazénovou vodu. Snižuje rozklad chlóru, napomáhá k menší spotřebě bazénové chemie a ušetří peníze i Vaše zdraví.
NOVINKA: Bezpečnostní tvar a bezpečnostní doplňky kolejiště
Veškerý hliníkový materiál konstrukce Poolor je chráněn eloxací (anodací). Jedná se o umělou oxidaci, při které je materiál (profil) namočen v kyselině chlorovodíkové.
Je odzkoušeno, že takto upravený povrch nejlépe a nejdéle odolává v prostředí slané nebo chlorované vody bazénu.
V žádném případě se nejedná o barvu, lakovaný nebo dokonce natíraný povrch, který by mohl časem zestárnout, měnit barvu, odlupovat se či jinak degradovat.
Životnost je prakticky neomezena a trvá po celou dobu životnosti bazénu.
Nepochozí kolejiště
Nepochozí kolejiště je zastaralé a nebezpečné. Naše společnost je nepoužívá a nedoporučuje k používání ani jiným osobám. Hrany těchto kolejišť bývaly otevřené a ostré. Někteří výrobci je ještě dnes označují jako standardní a pochozí. K bezpečnému chození mají však velmi daleko. Šlápnutí na takovéto kolejiště bosou nohou je velmi bolestivé nebo může dojít ke zranění chodidla, poranění kotníku, ruky nebo pádu. Pozná se tak, že prostor mezi vodící kolejí není nebo je nedokonale vyplněn.
Bezpečné dutiny v kolejišti
Bezpečná dutina chrání prsty nohou proti vklouznutí a zaklínění do kolejiště. Aby byla dutina bezpečná, musí hloubka dutiny být menší než její šířka. Ostré hrany musí být technicky uschované . Dobrý návrh konstrukce profilu vyžaduje v oboru značné zkušenosti. Naše společnost jiné než bezpečné kolejiště nepoužívá.
Dalším důležitým prvkem bezpečnosti kolejišť je jejich poloha vůči bazénu. Pokud je dutina umístněna směrem k bazénu, je již pouze svou polohou bezpečnější než dutina směřující proti prstům chodidla.
Při odrazu se prsty opírají o zaoblenou hranu. Hrana pod prsty je zaoblená. Nebezpečná dutina je schovaná pod prsty a pod chodidlem.
Před prsty je volný otevřený prostor, kde nehrozí vklouznutí prstů do dutiny nebo poranění o nějakou ostrou hranu. Před prsty se nenachází žádná ostrá hrana.
Nebezpečné dutiny v kolejišti
Při pohybu po kolejišti a zejména při odrazu se přenáší váha těla na prsty. Prsty hledají oporu o výstupky v kolejišti.
Při skoku do bazénu je proto důležitá poloha dutin vůči prstům. Dutina směřující proti prstům je velmi nebezpečná. Při skoku hrozí poranění nebo dokonce amputace prstů.
Tento typ kolejiště naše společnost nevyrábí a ani nedoporučuje k užívání jiným osobám.
Před prsty je volný otevřený prostor, kde nehrozí vklouznutí prstů do dutiny nebo poranění o nějakou ostrou hranu. Před prsty se nenachází žádná ostrá hrana.
Bezpečné ukončení koleje
Bezpečné hrany kolejiště by měly být ze všech stran zaoblené, aby nemohlo dojít k poranění chodidla nebo prstů o hranu kolejiště. Technické možnosti dnes umožňují zaoblení hran o průměru až D=10mm. Rozhodující je také výška kolejiště. Technicky stabilní a zároveň bezpečná je výška do 16mm.
Bezpečné ukončení kolejiště. Nejlepším technickým řešením je speciální ukončovací hrana vyrobená pouze pro účely zastřešení bazénů. Je vyrobena z ABS nebo PP plastu. Správné, bezpečné ukončení kolejnice má ze všech směrů tedy i v rozích zaoblení o průměru D=10mm. Ukončení musí být pevně spojeno s kolejnicí, nesmí po čase vypadávat.
Před prsty je volný otevřený prostor, kde nehrozí vklouznutí prstů do dutiny nebo poranění o nějakou ostrou hranu. Před prsty se nenachází žádná ostrá hrana.
Nebezpečné ukončení koleje
Nebezpečné zakončení kolejnice. Stoupnutí na nezakončenou nebo nevhodně zakončenou hranu kolejnice je velmi bolestivé a může způsobit poranění nohy.
Nevhodné ukončovací prvky (zátky) kolejiště tvoří další nebezpečný prvek. Na obrázku jsou zátky krátké, jsou málo zasunuty do dutiny a v dutině nedrží. Vypadnutá zátka pak hrany kolejiště nechrání a hrozí riziko poranění chodidla. Navíc levné zátky svým tvarem neuchrání chodidlo bosé nohy od poranění ani když v profilu drží. or, kde nehrozí vklouznutí prstů do dutiny nebo poranění o nějakou ostrou hranu. Před prsty se nenachází žádná ostrá hrana.
Bezpečné dvousměrné koleje
Obousměrné kolejiště je kolejiště v celé délce zastřešení (bazénu). Umožňuje zastřešením pohybovat libovolně na obě strany bazénu. Také lépe vypadá. Ale jeho nejdůležitější výhodou je bezpečnost.
Obousměrné kolejiště je 4 x bezpečnější než jednosměrné koleje. Nejedná se tedy pouze o luxusní prvek, jak je všeobecně rozšířeno.
Je to z toho důvodu, že v okolí bazénu se nachází menší množství ukončovacích hran. Obousměrné kolejiště Poolor má pouze 2 ukončovací hrany , bez ohledu na to, kolika kolejový je to systém.
Na trhu běžné odstupňované kolejiště se čtyř kolejovou soustavou má 8 ukončovacích hran. Každá ukončovací hrana je zdrojem potenciálního rizika. S 5 ti kolejovou nebo 6 ti kolejovou soustavou se toto riziko ještě zvyšuje.
Základní cena Poolor obsahuje pouze obousměrné koleje v celé délce zastřešení. Kolejiště je možné libovolně prodloužit. Cena je uvedena v ceníku.
Odstupňované kolejiště
Někteří výrobci bazénových zastřešení nastartovali zvláštní technické řešení, kdy kolejnice každého segmentu vedou pouze do míst, kde má být segment zaaretován.
Odstupňované koleje jsou nejen z hlediska užívání nepraktické, omezují pohyb segmentu pouze v jednom směru, jsou však i nedůstojné a nebezpečné. Kolej končí uprostřed kolejiště, zakopává se o ni a většina výrobců ani nemá chráněny ukončovací hrany, takže mohou způsobit zranění.
Pokud Vám tedy jakýkoliv dodavatel nabídne obousměrné neodstupňované kolejiště v základní ceně bez příplatku, určitě tuto vymoženost neodmítejte. KOLEJIŠTĚ POOLOR je samozřejmě dodáváno v plném komfortu a cena obsahuje kolejiště v celé délce zastřešení a s obousměrným posuvem.
Protiskluzový povrch kolejnic
Protiskluzový povrch kolejnic. Drážkování lépe odvádí vodu z povrchu při došlápnutí chodidla na kolejiště. Zvyšuje třecí plochu mezi kůží a kolejištěm a snižuje riziko uklouznutí.
V našem ceníku je v základní ceně bez příplatku.
Nerezové ložiskové pojezdy
Nerezové ložiskové pojezdy, aretace a další prvky bezpečnosti.
NOVINKA: Snížená výška konstrukce, slitina Al
Pro lepší vzhled Vaší zahrady a pro lepší a příznivější hledisko její architektury, jsme snížili výšku celé konstrukce.
Snížení výšky, při zachování nízké ceny výrobku, umožňuje náběhový úhel a zcela odlišný vývojový přístup ke konstrukci jako takové.
Momentálně se jedná o ojedinělou konstrukci svého druhu na trhu.
Jaké další přednosti má toto řešení naleznete na našem webu.
Povrchová úprava Elox
Veškerý hliníkový materiál konstrukce Poolor je chráněn eloxací (anodací). Jedná se o umělou oxidaci, při které je materiál (profil) namočen v kyselině chlorovodíkové.
Je odzkoušeno, že takto upravený povrch nejlépe a nejdéle odolává v prostředí slané nebo chlorované vody bazénu.
V žádném případě se nejedná o barvu, lakovaný nebo dokonce natíraný povrch, který by mohl časem zestárnout, měnit barvu, odlupovat se či jinak degradovat.
Životnost je prakticky neomezena a trvá po celou dobu životnosti bazénu.
Spojovací a kotvící materiál
Všechny spojovací a kotvící materiály jsou vyrobeny z nerezové oceli vyšších tříd nebo z plastů odolávajících chemickému prostředí a UV záření (slunci).
Požadujete aby se zastřešení odsouvalo za bazén? Doporučeno.
Pro pohodlí při koupání, pro pohodlí při čištění a především pro bezpečnost vašich dětí doporučujeme plánovat zastřešení bazénu s možností odsunutí kompletně za bazén.
Kolik je místa pro odsun zastřešení za okrajem bazénu?
Změřte prostor za bazénem od jeho hrany dál. Složené segmenty měří 220 cm. Pro pohodlnou chůzi kolem bazénu potřebujete ještě 50 cm. Ideální je tedy mít prostor za bazénem alespoň 270 cm. Je-li prostor za Vaším bazénem menší, zvažte možnost zkrácení délky segmentů.
Dvířka v čele
DVEŘE ČELNÍ PANTOVÉ BEZPRAHOVÉ
Jsou vhodné v případě, kdy při odsunu zastřešení stojí v cestě žebřík do bazénu (nebo jiná překážka).
V omezeném použití (pro děti) umožňují vstup do bazénu a využije se v chladnějším a větrném počasí, nebo pokaždé, kdy nechceme odjíždět s celým segmentem a chceme plavat pod krytem.
Jsou lehce uzamykatelná s odnímatelnou kličkou. Tento zámkový systém se používá v kajutách lodí a odolává slanému prostředí.
Boční posuvné dveře
Tento typ dveří umožňuje velice pohodlný vstup do bazénu.
Umožňuje vstup i handicapovaným lidem.
Využije se zejména v chladnějším nebo větrném počasí nebo umožní pohodlný vstup do bazénu pokaždé, kdy nechceme odjíždět s celým segmentem a chceme plavat pod krytem.
Běžná velikost dveří je 1x2m. Lze je umístit do největšího segmentu. Na levou,nebo pravou stranu a to do prvního, nebo druhého dílu segmentu.
Odklápěcí čelo
Odklápěcí čelo se používá podobně jako vyndavací čelo všude tam, kde z prostorových důvodů zůstávají segmenty po úplném odsunutí nad bazénem. Čelo po jednoduchém zvednutí pak umožní zastřešení podplavat.
Funkce je tedy podobná jako u vyndavacího čela, ovšem je zde komfortnější obsluha. Čelo se pouze odaretuje, zvedne a opět zaaretuje.
Světlá výška může být od cca 200 do 600.
Odnímatelné čelo
Odnímatelné (vyndavací) přední čelo má v základní ceně každý náš výrobek.
Využije se zejména tehdy, když z prostorových důvodů bazén nemá prodloužené kolejiště a čelový segment zůstává nad hladinou bazénu (omezil by se tak prostor na plavání).
Dále jej využijete v případě, kdy je okraj bazénu příliš vysoký (přečnívá nad okolní terén více než o 90mm) a nelze tuto výšku vytěsnit pomocí kartáčů, ani pomocí plachtičky.
Nebo pokud je u bazénu překážka, která brání přesunu čelního segmentu např. žebřík, skimmer apod. nebo všude tam, kde nelze použít pantové dveře bez prahu.
Odnímatelné čelo se jednoduchým způsobem odšroubuje. Celé čelo se pak vysune z drážek nosníku.
Čelo je nutné uložit mimo prostor bazénu tak, aby nemohlo spadnout do bazénu.
Výška hrany čela
Skoro každý bazén má okraj (horní hranu), která je zpravidla vyšší než je prostor pro uložení kolejiště. Čelo zastřešení by se tak nemohlo přes tuto hranu posunout. Proto se spodní okraj čela umisťuje výš, než je hrana bazénu.
Standardně vyráběné čelo má výšku hrany 10 cm.
Úprava libovolné výšky je zdarma.
Úprava Lokomotiva
Vyrábí se jako kombinovaný (nízké a vysoké), označen jako Lokomotiva.
Jiné doplňky nebo technická řešení
Odběr na adrese Albeř
Sídlo společnosti:

Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o.
Výrobní závod hliníkových konstrukcí
Albeř 109, Nová Bystřice 378 33, CZ
IČ: 28109627

E-mail: poolor@poolor.eu

Před zvolením samostatného odběru v Albeři se spojte s naším technikem, který Vám poradí co všechno k nakládce potřebujete a jak se nejlépe zastřešení převáží.
Ušetříte si čas i starosti pokud budete dbát jeho rad.

Odběr na adrese odběratele
Hotové zastřešení dopravíme na adresu odběratele. Tato služba zahrnuje nakládání výrobku, manipulaci s výrobkem, zabezpečení výrobku na dopravním prostředku, dopravu výrobku na adresu odběratele, skládání a manipulaci s výrobkem u odběratele, pojištění škod na výrobku do doby převzetí zboží odběratelem, zaučení a seznámení s povinnostmi a bezpečností obsluhy.
Plný servis - Full service DOPORUČENO
Kompletní servis od návštěvy technika, zaměření, vypracování kalkulace, až po dopravu a odbornou montáž.
Pomocí technika pro Vás najdeme nejlepší možné řešení.
Zastřešení k Vám přivezeme v dohodnutý den a během několika hodin jej odborně namontujeme.
Návštěva technika
Pokud si nejste jisti, neváhejte a zavolejte si na pomoc našeho odborníka. Ulehčí Vám od starostí a najde nejvýhodnější řešení Vám na míru. Odborná montáž zastřešení zkušeným technikem na předem domluveném místě. Služba obsahuje také základní seznámení s funkcemi zastřešení a základní údržbou zastřešení naším technikem. Služba “montáž” je poskytována jen v kombinaci se službou “doprava”.
Expresní dodávka
Pokud chcete překvapit své blízké dříve než se vrátí třeba z dovolené, zvolte expresní dodávku.
Termínovaná dodávka
Pokud máte málo času, časově vytížený rozvrh nebo z jakéhokoliv jiného důvodu požadujete aby Vám bylo zastřešení dodáno či namontováno v konkrétní den a čas, zvolte termínovanou dodávku.
}
Jiné služby
Dle požadavku odběratele a návrhu technika Poolor je možné se dohodnout na dalších speciálních službách. V této kolonce je pak stanovena jedna cena a popis služeb nebo úprav prováděný pro odběratele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít